תוכנה להנהלת חשבונות, הפקת תיעוד פנים, מלאי ורכש

מסכי תוכנה
 
צילומי מסך הנהלת חשבונות

מסך ראשי
אינדקס כרטיסים
קליטת פקודות יומן
פיצול פקודות יומן
ברירת מחדל פקודות יומן
כרטיסים ראשיים
התאמות בנק
הדפסת כרטיסים ראשיים
הדפסת מאזן בוחן

צילומי מסך שיווק

מסך ראשי
הפקת חשבונית מס
הדפסת חשבונית מס
הפקדת שיקים ומזומן
רשימת חשבוניות מס
אינדקס לקוחות
כרטיסי לקוחות
הגדרת חבילה
עצוב כותרות
 
 
 
אודיטור - תוכנה להנהלת חשבונות, שד' בנימין 62/8 נתניה, טל. 052-5981148 ,052-5991148 , פקס 09-8870728